Quebecul îndatorat

Foto courtesy Quinn Dombrowski

Datoria totală a provinciei a ajuns la 54% din PIB.

Nu mai este nicio surpriză pentru nimeni. Quebecul are cea mai are datorie dintre toate provinciile canadiene, în orice fel ar fi calculată aceasta.

Provincia noastră a înregistrat în 2014 o datorie brută de 54% din produsul intern brut provincial. Suntem urmați la mare distanță de Ontario cu 45% din PIB-ul provinciei.

Dacă scădem activele financiare deținute de Quebec (participări în companii, plasamente financiare) ajungem la o datorie netă de 50% din PIB. Ontario are mai multe investiții, astfel încât datoria netă a provinciei scade la 38% din produsul intern brut.

Datorie

Conform studiului efectuat de HEC Montréal, Quebecul a reușit să se îndatoreze într-un ritm susținut. Datoria pe cap de locuitor era de 15.331 $ în 1998. Ea a ajuns în 2014 la 24.172 $ pe cap de locuitor în 2014, o creștere de 58%.

De altfel, mai mult de 10% din bugetul Quebecului este cheltuit pe dobânzi plătite instituțiilor financiare de la care s-a împrumutat.

 

De comparăm datoria Quebecului cu cea a țărilor membre OECD, ne clasăm pe locul 10 în lume, în cercul din care fac parte Grecia, Italia, Portugalia, Spania sau SUA.

Pentru a putea face această comparație HEC Montreal a folosit datoria directă consolidată a guvernului provincial. La aceasta s-a adăugat partea federală din datorie care îi revine Quebecului. Rezultatul este o datorie de 105% din PIB.

OECD-Datorie