România elimină mai multe taxe consulare. Ce servicii sunt gratuite acum?

Foto courtesy Sorina

22 de servicii oferite de Consulatul României din Montreal vor fi oferite gratuit.

Documentul care a intrat în vigoare luni, 13 octombrie, a eliminat taxele consulare percepute de autoritățile române pentru prestarea anumitor servicii.

Taxele consulare rămase în vigoare vor putea fi plătite ca și până acum, doar prin transfer bancar sau direct către personalul consular.

Până în această săptămână doar patru servicii oferite de consulatele României erau gratuite. Potrivit actului normativ publicat luni în Monitorul Oficial, următoarele servicii vor fi scutite de plata taxelor consulare:

 

 • înscrierea certificatelor de naștere străine în registrele de stare civila romanești dacă cererea se depune în termen de 6 luni de la data înregistrării nașterii la autoritățile străine;
 • eliberarea titlurilor de călătorie pentru minorii în vârsta de pana la 6 ani;
 • identificarea de persoane în evidentele informatizate ale autorităților romane, în vederea eliberării unor documente de identitate și de călătorie;
 • înregistrarea nașterii copilului de cetățenie romana;
 • înregistrarea decesului și înscrierea în registrele de stare civilă romanești a certificatelor de deces întocmite de autorități străine pentru cetățenii români decedați în străinătate;
 • eliberarea pașapoartelor mortuare;
 • procurarea certificatelor de deces întocmite de autorități străine pentru cetățenii români decedați în străinătate, precum și intermedierea procedurilor de apostilare sau supra-legalizare pe plan local a acestor certificate;
 • autentificarea procurilor și îndeplinirea altor proceduri notariale având ca obiect constituirea dosarelor, ridicarea, transferul și alte formalități necesare pentru valorificarea drepturilor de pensie sau de alte asigurări sociale;
 • înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetățeniei române depuse în temeiul art. 10 alin. (2) și al art. 11 din Legea cetățeniei romane nr. 21/1991, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 • eliberarea certificatului de cetățenie care atesta acordarea sau redobândirea cetățeniei romane;
 • eliberarea documentelor de călătorie provizorii pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene, în condiții de reciprocitate;
 • eliberarea vizelor pentru minorii în vârsta de pana la 6 ani;
 • eliberarea vizelor pentru elevi și studenți din ciclurile universitare de licența, master și doctorat și din ciclurile postuniversitare, precum și profesorilor însoțitori, care efectuează călătorii de studii sau de formare academica, științifica ori profesională;

Pe lista de 22 de servicii consulare oferite gratuit mai găsim:

 • înscrierea certificatelor de naștere străine în registrele de stare civila romanești și eliberarea documentelor de identitate și de călătorie pentru minorii neînsoțiți sau supuși unor masuri de protecție în statul acreditar;
 • eliberarea titlurilor de călătorie pentru cetățenii romani victime ale traficului de persoane și pentru cei evacuați din regiunile afectate de conflicte armate, atentate teroriste, dezastre naturale și alte situații de criză;
 • eliberarea vizelor pentru funcționarii străini de la organizațiile la care România este parte;
 • eliberarea vizelor pentru membrii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare străine, persoanelor care însoțesc șefii de state, de guvern, delegațiile parlamentare străine și alți invitați oficiali, precum și membrilor de familie ai acestora, în condiții de reciprocitate;
 • eliberarea vizelor pentru cercetători care se deplasează în Uniunea Europeana pentru cercetare științifica, astfel cum sunt definiți în Recomandarea 2005/611/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 septembrie 2005 vizând facilitarea eliberării de către statele membre a vizelor uniforme de scurta ședere pentru cercetătorii resortisanți ai țărilor terțe care se deplasează pentru cercetare științifica în Uniunea Europeana;
 • eliberarea vizelor pentru reprezentanții organizațiilor nonprofit cu vârsta de sau sub 25 de ani, care participa la seminare, conferințe, evenimente sportive, culturale sau educationale, organizate de organizații nonprofit;
 • eliberarea vizelor pentru membrii de familie ai cetățenilor romani, ai cetățenilor celorlalte state membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European, precum și ai cetățenilor Confederației Elvețiene, atunci când îi însoțesc sau li se alătura, astfel cum sunt definiți membrii de familie la art. 2 alin. (1) pct. 3 din OUG nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European si a cetățenilor Confederației Elvețiene, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • eliberarea vizelor de lunga ședere pentru membrii de familie ai cetățenilor romani, din categoriile prevazute la art. 46 alin. (16) din OUG nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prestarea serviciilor consulare solicitate în interes administrativ de autoritățile statului acreditar sau în cadrul cooperării consulare, în condiții de reciprocitate.